MINDFUL OPVOEDEN SAMEN AAN DE SLAG

OUDERS

Soms verloopt het ouderschap iets anders dan je had gedacht. Het is niet die roze wolk maar tussen jou en je kind is het troebel. Misschien is er zelfs wel chaos. Dan kan het helpen om samen helder te krijgen wat er werkelijk is. Ik kijk naar gedrag en stel vragen naar de onderliggende beweegredenen. Ik kijk naar het geheel, naar het systeem waar je uit voortkomt. Want vaak worden patronen, overtuigingen en gedrag overgenomen uit de directe omgeving. Dus om jouw kind te helpen, kan het behulpzaam zijn om ook naar het kind in jou te kijken.

EN KINDEREN

Als je kind anders is dan andere kinderen, blijft het nog steeds gewoon jouw kind. Ja, het ontwikkeld zich anders dan de meeste kinderen. En, soms word je ronduit knettergek van de talloze vragen die het stelt en tomeloze energie die het heeft. Want hoe houd je je kind gemotiveerd? Hoe zorg je voor voldoende uitdaging? En wat als je kind last heeft van faalangst? Of hoe help je jouw kind met het gevoel van eenzaamheid?

Maar net zo goed als je een kind leert fietsen, zo kun je het ook helpen leren om te gaan met gebeurtenissen in zijn of haar leven. Ik werk niet met labels omdat labels aan een koffer zitten. Kinderen die zich anders ontwikkelen, blijven gewoon kinderen. Ze communiceren anders en daar kun jij als ouder hen bij helpen. Want als een kind lekker in zijn of haar vel zit, ontstaat er ruimte voor alle bijzondere kwaliteiten die het heeft. Door bewust aandacht te geven zonder oordeel vanuit een vriendelijke levenshouding, zal je kind beter in staat zijn emoties te herkennen en kunnen zij zich beter uiten. Ook ontwikkelen ze meer begrip waardoor zij beter aansluiting kunnen vinden met andere kinderen.

There is no way to happiness. Happiness is the way. Thich Nhat Hanh